POKORA. Cnota pokory w obliczu Boga.

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym świecie, gdzie autopromocja i indywidualizm często zajmują centralne miejsce, koncepcja pokory, może wydawać się przestarzała, niedoceniona, a nawet całkowicie przeoczona. Jednakże pokora jest ponadczasową cnotą, …

Dzień Kapłaństwa i Eucharystii

Dzień Kapłaństwa i Eucharystii, to szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność za duchowych przywódców, którzy prowadzą nas na naszej drodze wiary. Ten dzień przypomina o niezachwianym zaangażowaniu, jakie wykazują księża w …

Zanurz się w świat Biblii…

i znajdź znaczenie w jej studiowaniu. Dla osoby wierzącej, chrześcijanina czy katolika oprócz uczestnictwa we Mszy św., nie ma nic ważniejszego niż poświęcenie czasu na zgłębianie treści Pisma Świętego. Biblia …

Przymierze z Bogiem

Chciałabym zgłębiać temat, który moim zdaniem jest absolutnie niezbędny dla każdego wierzącego, a konkretnie chodzi o przymierze z Bogiem. W Pierwszym liście Jana 1:1-4 czytamy; „Oznajmiam wam to, co istniało …