Cztery rzeczy, które chrześcijanin zyskuje po śmierci.

Cztery rzeczy, które chrześcijanin zyskuje po śmierci:

1. Niesamowite życie

2. Życie wieczne

3. Wspaniały dom

4. Doskonałość

Co zyskuje chrześcijanin, gdy umiera?

Kiedy mówimy o śmierci, zwykle nie myślimy o zyskaniu czegokolwiek, prawda? Słowo zysk zazwyczaj nie występuje w naszym słownictwie podczas ceremonii pogrzebowej.

Przez większość czasu mówimy o stracie – i na tym się koncentrujemy. Ludzie mówią, jak bardzo im przykro z powodu straty. Kiedy ktoś umiera, mówimy, że stracił życie. Ogarnia nas powódź emocji – smutek – żal – czasami złość i żal. Mamy te emocje, bo kogoś straciliśmy i to boli, a kiedy tracimy ukochaną osobę, pojawia się ogromny ból. Ale w Biblii jest jeden werset, w którym pojawia się słowo zysk, gdy mówimy o śmierci?

„Bo dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk”. List do Filipian 1:21

Poznajmy znaczenie słowa zysk. Zysk oznacza, że coś zostaje nabyte – coś zostaje przejęte w posiadanie – zysk oznacza wzrost – uzyskanie przewagi. W tym kontekście to już zupełnie inny sposób, w jaki zwykle patrzymy na śmierć – prawda?

Niejednokrotnie słyszeliśmy, jak członkowie rodziny mówili, że zmarła osoba jest już w lepszym miejscu. To jest właśnie stwierdzenie zysku.

Jeśli dana osoba ma właściwą więź z Jezusem, po śmierci zyskuje kilka błogosławieństw. Jezus obiecał mnóstwo błogosławieństw tym, którzy w Niego uwierzą, gdy umrą. Nie są to pieniądze ani sława – ale niewyobrażalne błogosławieństwa.

Pozwólcie, że przybliżę cztery błogosławieństwa które chrześcijanin zyskuje po śmierci.

👉Błogosławieństwo nr 1: Zyskujemy NIESAMOWITE ŻYCIE.

W tym obecnym ciele jesteśmy poddawani radościom i rozczarowaniom życia. Jesteśmy poddawani procesowi wzrostu i starzenia się. Czasem jesteśmy zdrowi, czasem chorujemy, czasem czujemy przyjemność, czasem ból. Czasem jesteśmy szczęśliwi, czasem smutni. Kiedy trafimy do nieba, już tak nie będzie. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku i bólu.

Nie będziemy już doświadczać życia takiego, jakim je znaliśmy. Będziemy inni.

👉Błogosławieństwo nr 2: Zyskujemy ŻYCIE WIECZNE.

Wszyscy żyjemy w świecie, w którym zmieniają się relacje rodzinne. Matka odeszła, albo ojciec odszedł. Wujkowie i ciotki , babcie, dziadkowie – wszyscy się starzeją i umierają. Ale to nie zdarza się w Niebie. Tam nie ma procesu starzenia. Nie ma śmierci. Żyjemy wiecznie.

👉Błogosławieństwo nr 3: Zyskujemy WSPANIAŁY DOM.

Nieważne, jak piękny i wyszukany będzie twój dom na tym świecie, jest on niczym w porównaniu z domem, który przygotował dla nas Bóg.

W Ewangelii św. Jana 14, 1-3 czytamy; „Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak było, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę ponownie i przyjmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

👉Błogosławieństwo nr 4: Zyskujemy DOSKONAŁOŚĆ.

Jak mogę to powiedzieć? Ponieważ Biblia uczy, że „stajemy się podobni do Chrystusa”, kiedy idziemy z Nim do Nieba i widzimy Go twarzą w twarz.

Jaki jest Chrystus? Jest idealny. Zobaczymy Go w całej Jego doskonałości. Zobaczymy Go w całej Jego chwale. Staniemy się podobni do Niego.