Ks. Michał Zioło, wiersz pt. „Dzień”

„Poezja Michała Zioło zastanawia się nad cierpieniem, przemijaniem, rozstaniem. Czyni tak, gdyż szuka uzasadnień sytuacji, w której człowiek podlega poniżeniu przez ludzki sposób obecności. Poeta nie pragnie doświadczeń kierujących w …