DO NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY na miesiąc MAJ

O najdostojniejsza i błogosławiona Panno Maryjo! Święta Matko Boża! chwalebna Królowo nieba i ziemi! potężna opiekunko tych, którzy Cię miłują i niezawodna orędowniczko wszystkich, którzy Cię wzywają! spójrz, błagam, z Twego tronu chwały na …

PROŚBA DO MARYI

Najświętsza Dziewico Niepokalana, moja Matko Maryjo, do Ciebie, która jesteś Matką mojego Pana, Królową wszechświata, Orędowniczką, Nadzieją, Ucieczką grzeszników, ja, najnieszczęśliwszy ze wszystkich grzeszników, uciekam się dzisiaj . Oddaję Ci cześć, …

MODLITWA DO Najświętszej Maryi Panny

Błogosławiona Dziewico Maryjo, któż może Ci godnie odpłacić za słuszną cześć i dziękczynienie, Ty, która cudowną zgodą Twojej woli uratowałaś upadły świat? Jakie pieśni chwały może wyrecytować nasza słaba ludzka natura …