POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników portalu ”WybieramBoga.pl” oraz wypełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przede wszystkim ochrony prywatności, Administrator portalu „WybieramBoga.pl” publikuje poniżej dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz wykorzystywania plików cookies (tzw. Ciasteczek) w ramach funkcjonowania przedmiotowego portalu.

II. POBIERANE DANE OSOBOWE

A) POLITYKA COOKIES

1. Administrator portalu „WybieramBoga.pl” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olimpijska 4/2, 80-180 Gdańsk, NIP 583-261-06-68, REGON 191958278, gwarantuje Użytkownikom portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2. Administrator portalu „WybieramBoga.pl” informuje, że używa na stronie portalu technologii takich jak pliki cookies, tj. plików tekstowych (tzw. Ciasteczek). W ramach strony internetowej przedmiotowego portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies – pliki „sesyjne” oraz pliki „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika portalu, aż do momentu wylogowania ze strony internetowej portalu lub wyłączenia oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej). Natomiast pliki „stałe” pozostają na urządzeniu Użytkownika portalu przez określony czas (tj. miesiąc) w parametrach plików cookies (tzw. Ciasteczek), bowiem dotyczą akceptacji polityki cookies.

3. Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów.

4. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji danego Użytkownika.

5. Każda przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies (tzw. Ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

6. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

7. Administrator portalu „WybieramBoga.pl” oświadcza, iż ograniczenia stosowania plików cookies (tzw. Ciasteczek) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

B) ADRES IP

1. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora portalu „WybieramBoga.pl” w celach technicznych.

2. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje dane połączenie).

3. Pozyskiwane dane osobowe, czyli adres IP komputera danego Użytkownika portalu „WybieramBoga.pl”, z którego Użytkownik korzysta wykorzystywany jest w celach tworzenia statystyk oglądalności przedmiotowego portalu.

4. Pozyskane dane osobowe (tj. adres IP danego Użytkownika portalu „WybieramBoga.pl”) nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem organów państwowych przewidzianych ustawą, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

IV. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku        z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu „WybieramBoga.pl” jest RUAB Service z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Olimpijska 4/2, 80-180 Gdańsk; NIP 583-261-06-68; REGON 191958278; adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa; adres e-mail: biuro@wybieramboga.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@wybieramboga.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników portalu „WybieramBoga.pl” takie jak adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji nowego konta, a także nick (tzw. pseudonim), imię i nazwisko oraz adres IP, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a i pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) przetwarzane są w celu wysyłania Newslettera (w przypadku wyrażenia takiej chęci), przesłania i zamieszczania komentarzy, kontrolowania treści komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania (m.in. z powodu tzw. hejtu, agresji, użycia wulgarnych słów), a także usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które Administrator portalu „WybieramBoga.pl” uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie). Należy podkreślić, że osobie (tj. Użytkownikowi portalu „WybieramBoga.pl”), której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

4. Administrator przedmiotowego portalu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu.

5. Administrator przedmiotowego portalu dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie.

6. Administrator przedmiotowego portalu nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Administrator portalu „WybieramBoga.pl” nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator przedmiotowego portalu przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody przez danego Użytkownika portalu „WybieramBoga.pl” w zakresie przetwarzania danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika przedmiotowego portalu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

9. Każdemu Użytkownikowi portalu „WybieramBoga.pl”, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez kontakt z Administratorem przedmiotowego portalu pod wskazanym adresem: biuro@wybieramboga.pl.

10. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Użytkownikowi portalu „WybieramBoga.pl” przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podane przez Użytkownika portalu „WybieramBoga.pl” dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi „WybieramBoga.pl”.