Pielęgnując więź ze Słowem Bożym, wzmacniaj swoją wiarę, poprzez obcowanie z Biblią. Część I „Moc Słowa”

Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym ma wyjątkową moc, która może nas zmienić. Poprawne czytanie Pisma pozwala nam nawiązać kontakt z Bogiem, który może skutkować naszą transformacją.

Świat otaczający nas jest naszpikowany słowami, aczkolwiek niewiele z nich ma rzeczywisty wpływ na nas. Codziennie pływamy w morzu słów, które do nas docierają – czy to wypowiadane przez innych, czytane w gazetach czy usłyszane w telewizji. Wielu z nas odcina się od większości z tych informacji, a nasze umiejętności słuchania ewoluują w kierunku ignorowania. Często zdarza się, że musimy prosić o powtórzenie tego, co ktoś powiedział, gdyż nie przywiązujemy do tego uwagi.

Często po niedzielnej Mszy wielu z nas nie potrafiło przypomnieć sobie ani jednego słowa z kazania, gdyż większość wypowiedzi wydaje się przemijać bez naszego długotrwałego zainteresowania. Te słowa szybko ulatują z naszej pamięci, zdania raz wypowiedziane, a następnie zapomniane.

W natłoku słów istnieje ryzyko utraty Słowa Bożego. Niestety istnieje niebezpieczeństwo traktowania Pisma Świętego jak zwykłej księgi. Jednak Bóg zapewnia, że Jego Słowo jest wyjątkowe, mające moc wpływania na nasze życie, oparte na autorytecie, któremu żadne inne słowa nie dorównują.

Moc Słowa Bożego polega na jego autorytecie jako wyrazu Boskiej woli mającej na celu nasze zbawienie i jest to fundamentalne połączenie między Bogiem a człowiekiem.

Pierwsze słowa to słowa Boga – słowa stworzenia. Wtedy Bóg rzekł, „Niech się stanie światłość i stała się światłość” (Rdz 1,3)

Słowo wypowiedziane przez Boga nie jest słowem powierzchownym, ale dotyka naszego wnętrza. Zna tajemnice naszych serc i jest bardziej osobiste niż jakiekolwiek inne słowo, które kiedykolwiek usłyszymy. Jest także bardzo skuteczne, wiele zwykłych słów, które używamy codziennie, może wydawać się bez znaczenia, wypowiadane jedynie po to, aby zabić czas. Jednakże Słowo Boże jest pełne treści. Bóg mówi to, co ma na myśli i realizuje swoje zamiary.

Jakie jest zatem posłannictwo Słowa Bożego? Przede wszystkim stanowi ono siłę twórczą i jest nam przekazywane, aby spełniać Jego wolę w naszym życiu i prowadzić nas do zbawienia. Powinniśmy oddawać cześć Jego Słowu, które jest wyjątkowe, odmienne od wszystkich innych. Przyjmijmy to Słowo z sercem otwartym i pozwólmy, aby przemieniało nasze życie zgodnie z Jego zamierzeniami.

Słowo Boże przychodzi do nas na różnorodne sposoby: poprzez posługę kapłanów, inspirację zawartą w Piśmie Świętym, nauczanie Kościoła, a także w osobistym doświadczeniu modlitwy.

Ogromne znaczenie w relacji z Słowem Bożym ma aktywność czytania Pisma Świętego, a  poprawne Jego studiowanie powinno nas obdarzyć mocą tego Boskiego przekazu. Choć nie zawsze doświadczamy duchowego uniesienia podczas lektury, powinniśmy mieć pewność, że to, co czytamy, stanowi Boskie Słowo skierowane do nas. Dlatego podczas lektury Pisma Świętego, odkrywajmy radość płynącą z bliskiego kontaktu z Bogiem. To Słowo będzie nas prowadzić, napominać, ale przede wszystkim zawsze jest to Słowo miłości i życia.

Słowo Boże ma także za zadanie wezwanie nas do życia. Gdyby Bóg chciał nas potępić, mógłby to zrobić w ciszy. To, że przemawia do nas, świadczy o Jego miłości i pragnieniu obdarzenia nas życiem wiecznym.