Modlitwa po rachunku sumienia

Boże mój Ojcze, wiem że mnie kochasz, że obdarzyłeś mnie niezliczonymi dobrodziejstwami i przeznaczyłeś do życia wiecznego. Po zbadaniu stanu swojego sumienia szczerze boleję, bo jestem niewdzięcznym Twym dzieckiem: przekraczałem …

Święto Nawrócenia św. Pawła

W kalendarzu liturgicznym jest to jedyny przypadek, gdy czcimy nawrócenie osoby. Jednak nawrócenie to jest znaczące, mające wymiar zarówno konkretny, jak i symboliczny. Konkretny bo dotyczy historycznej osoby i wydarzenia, …

Wspomnienie św. Pawła z Teb

„Eucharystia jest największym aktem adoracji w Kościele. Akt Adoracji poza Mszą Świętą, wzmacnia i pogłębia to, co dokonało się na  Eucharystii. Tylko przez Adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego …

Wieczerza wigilijna

Wieczerza wigilijna ma w sobie coś sakralnego. Do tej małej wspólnoty odnoszą się słowa Chrystusa: Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dlatego …