Proszę o modlitwę za moją mamę. Boże Ty wiesz.
Krystyna

Proszę o modlitwę w prywatnej intencji.
Dariusz