Wiersz pt. „Co zrobisz, jak Ci umrę”

„Nie lękajcie się” – ponadczasowe przesłanie Jana Pawła II wydaje się otaczać troską rozmyślania ks. poety Jerzego Szymika. Rozmyślania nad ostatecznym celem podróży splątanymi ścieżkami życia, rozmyślania pełne łagodnego, choć przecież expressis verbiswyszeptanego, niepokoju. Tak …