Czytanie na dziś

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony.

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar od twego sługi!»

On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego obliczem stoję – nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił.

Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu».

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Zawartość przełącznika

Ostatnie wiadomości

Kazanie

PODCAST/EWANGELIA i KAZANIE 1. NIEDZIELA ADWENTU, dk. Julian Drapiewski

Patron Dnia

bł. Salomea (19 listopada)

Opis potopu w Księdze Rodzaju zawiera gorzką prawdę o grzeszności ówczesnychludzi, z powodu której Bóg miał żałować, że w ogóle ich stworzył.

„Mój Kościół” Mój kościół w Polsce się trochę zagubił, Trochę zdezorientował. Już mniej broni ludzi. Już się gdzieś schował We własnych problemach.

Dziś czcimy Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla Wszechświata. Z reguły chyba łatwiejnam uznać Jego władzę w wymiarze kosmicznym niż indywidualnym, widzieć

Wiersz z najnowszego tomiku wierszy pt. „Biała Kartka”. „Świątek” Starszy niż dąb z orzełkiem młodszy o każde południe w słoneczna zapatrzony stronę

Dzisiejsza Ewangelia przypomina o niestałości i tymczasowości naszego doczesnegożycia. Wszystko na tej ziemi podlega prawom czasu i przestrzeni. Wszystko sięzmienia. Wszystko ma

W świecie przemądrzałymjak w obórce bez oknachodzi tam i z powrotemmoja wiara samotnaczujna jak babciaczasem trąbi do uchagdyby starczyło wiedziećbyłaby tylko Nauka

Warte uwagi

Podcasty i nagrania

Przewodnikiem po starożytnym chrześcijaństwie jest ks. dr Aleksy Kowalski.

Ks. Mariusz Frukacz prezentuje sylwetki i nauczanie Ojców Pustyni.

Cierpliwość

Partnerzy portalu