Czytanie na dziś

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:

«Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Książąt mianowali – też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota – na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się na nich rozpala; jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem; w kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki, jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy.

Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy – niech wrócą znów do Egiptu!»

Nasz Bóg jest w niebie, *
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki są ze srebra i złota, *
dzieła rąk ludzkich.

Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja

Mają usta, ale nie mówią, *
mają oczy, ale nie widzą.
Mają uszy, ale nie słyszą, *
mają nozdrza, ale nie czują zapachu.

Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja

Mają ręce pozbawione dotyku, *
nogi mają, ale nie chodzą.
Do nich będą podobni ci, którzy je robią, *
i każdy, który im ufa.

Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja

Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.
Dom Aarona pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.

Naród wybrany ufa swemu Panu.
Albo: Alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»

Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Kazanie

Patron dnia

Ostatnie wiadomości

„Ja sługa nieużytecznyklękam przed Tobąi choć moje dłonie do pracy chętnebez Twojej łaski na nic zda się moja pracai choć moje usta

Ewangelia i kazanie ks. Grzegorz Mazur. Kazanie z dnia 03.07.2022 (Czternasta Niedziela zwykła)

Komentarz do Liturgii Słowa na 14. Niedzielę Zwykłą (3 lipca) – ks. Grzegorz Mazur 😇 Znamienne, że Pan Jezus wysyła uczniów po

Nowy cykl na naszym chrześcijańskim portalu jest próbą upowszechnienia nauki św. Jana Pawła II. Znajdą się w nim zagadnienia zarówno natury filozoficznej

29 Czerwca obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy są filarami Świętego Kościoła katolickiego. To są Święci, którzy podczas życia ziemskiego użyźnili

Punktem wyjścia jest tu tak częsta wśród wyznawców Chrystusa potrzeba nie tyle nawet sprzeciwu, co „poprawiania” Pana Boga. Wielu  wydaje się nie

Warte uwagi

Podcasty i nagrania

Przewodnikiem po starożytnym chrześcijaństwie jest ks. dr Aleksy Kowalski.

Ks. Mariusz Frukacz prezentuje sylwetki i nauczanie Ojców Pustyni.

Partnerzy portalu