SZKOŁA DIALOGU

4 FILARY NAUKI DIALOGU WE WSPÓLNOCIE

Cztery filary nauki dialogu we Wspólnocie:

 1. Wiara i nadzieja – zadbaj o swoją formację duchową –
  bierz udział w Rekolekcjach, skupieniach, nabożeństwach, systematycznie uczestnicz w spotkaniach swojej wspólnoty, dogłębnie analizuj tematy formacyjne.
 2. Pokora i prawda – buduj system wartości oparty na
  Ewangelii – codziennie czytaj Pismo Święte oraz bądź
  wiernym i nieustraszonym apostołem we współczesnym
  świecie. Bądź żywą Ewangelią.
 3. Miłosierdzie i ufność – systematycznie i aktywnie żyj
  ewangelicznym Słowem Życia – potwierdzeniem tego będą twoje świadectwa w odniesieniu do Słowa Życia i wypełnienie przymierza z Bogiem. „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13)
 4. Odwaga i roztropność – zmień wady na zalety, zmień złe nawyki i przyzwyczajenia podczas prowadzenia
  rozmów,– niech umrze w tobie „stary człowiek”, a narodzi się nowy, odmieniony na obraz i podobieństwo Boże. Jezus powiedział: – „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. (J 12-24)

Opracowała Teresa Świderska – Wspólnota Krwi Chrystusa

           

Czytanie na dziś

Intencje

Miłosierny Panie Jezu zawierzam Twemu Miłosierdziu całe moje życie, moją duszę, umysł i moje serce. Zawierzam Tobie całą moją rodzinę. W Tobie Panie nadzieja moja. Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
Tadeusz

Dobry Jezu, dzięki że pozwoliłeś mi pogodzić się ze sobą. Nie będę już walczyć i cała oddaję się w Twoje miłosierne ręce. Pobłogosław mnie, proszę. 
Lidka

Proszę o modlitwę w intencji znalezienia pracy i polepszenia sytuacji finansowej. 
Anna

więcej intencji znajdziecie w zakładce

Ostatnie wpisy

Warte uwagi

Podcasty i nagrania

Świadkowie wiary, nadziei, miłości, Przewodnikiem po starożytnym chrześcijaństwie jest ks. dr Aleksy Kowalski.

Ojcowie Pustyni, Ks. Mariusz Frukacz prezentuje sylwetki i nauczanie Ojców Pustyni.