Modlitwa o łaskę przebaczenia

Panie Jezu, Zbawicielu! Nie chcesz, abyśmy za zło złem odpłacali, lecz zło dobrem zwyciężali. Mamy pojednać się z tymi, którzy nas zranili lub skrzywdzili. Niełatwo jest prawdziwie i z całego …

Konflikt, cz. 2

Człowiek, który gotowy jest rozwiązywać konflikty powinien:1) – mieć paschalne myślenie tzn. myśleć po Bożemu – to myślenie dotyczy zbawienia oraz myśleć po ludzku – to myślenie dotyczy Bożej doczesności, …