Wizja wymaga działania, aby stać się rzeczywistością.

Wizja od Pana tworzy misję z nieba. To wizja sprawia, że ​​niewidzialne staje się widoczne, a nieznane możliwe. Wizja zaczyna się od wewnątrz i jest to coś więcej niż tylko mentalny obraz przyszłości. Wizja widzi lepszą, bardziej pożądaną przyszłość oraz wyznacza kierunek i napędza motywację do jej osiągnięcia. Wizja jest tym, co widzimy, ale jest to także sposób, w jaki widzimy. Wizja to soczewka, która interpretuje wydarzenia z naszego życia, sposób, w jaki postrzegamy ludzi i naszą koncepcję Boga.

Jezus powiedział, że nasze oczy są oknami naszego serca. (Mateusza 6:22) Paweł modlił się, aby oczy naszego serca zostały oświecone. (Efezjan 1:18) Innymi słowy, postrzegamy oczami, ale widzimy sercem. Nasze umysły odbierają obrazy z oczu, ale serce je interpretuje. Jeśli nasze serce staje się zgorzkniałe, zazdrosne, zranione lub w jakiś sposób zainfekowane, soczewka naszego serca ulega zniekształceniu. To, co postrzegamy, się dzieje, a to, co dzieje się naprawdę, mogą być dwiema zupełnie różnymi rzeczami. Dlatego Biblia mówi: „Przede wszystkim strzeż swego serca, bo wszystko, co czynisz, z niego wypływa”. (Przysłów 4:23)

Ludzie z wizją posiadają dwie rzeczy: wiedzą, dokąd zmierzają i potrafią przekonać innych, aby podążali za nimi. Wizja dotyczy wszystkich jednostek, społeczności, narodu, rządu i organizacji. Ludzie, którzy nie mają planów na przyszłość, planują porażkę! Kiedy wizualizujesz, materializujesz się. Twoja wizja pomoże Ci mieć poczucie kierunku i spełnienia w drodze do swoich marzeń. Życie jest tak pełne przygnębiających rzeczy, że musisz nauczyć się żyć wizją i patrzeć oczami wiary. Bóg dał nam wizję, abyśmy nie musieli żyć według tego, co widzimy. Biblia potwierdza, że ​​„żyjemy bowiem przez wiarę, a nie przez widzenie”. (2 Koryntian 5:7)

Jeśli spróbujesz funkcjonować w inny sposób niż wiara, poniesiesz porażkę. Dlatego zmartwienie jest bezbożne, a strach powoduje zwarcie w twoim wzroku. Bez wiary duchowe przywileje i zaopatrzenie nie mogą zostać aktywowane. Nie możesz przywłaszczyć sobie tego, w co nie wierzysz; nie możesz sprawdzić tego, czego się nie spodziewasz. „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Hebrajczyków 10:38). Spójrz za siebie, czego się nauczyłeś? Spójrz przed siebie, jaki jest ogólny obraz? Spójrz ponad siebie, czego oczekuje od ciebie Bóg? Spójrz obok siebie, jakie zasoby są dla ciebie dostępne ? Mieć wiarę w Boga oznacza patrzenie poza to, co możemy zobaczyć, na to, co widzi Bóg. Bóg dał nam dar wiary, abyśmy nie musieli żyć według tego, co widzimy. Potężna moc Boża przychodzi, gdy lud Boży uczy się chodzić przez wiarę. Pamiętajcie: „Bez wiary nie można podobać się Bogu” (Hebrajczyków 11:6).