Tajemnica czasu. Refleksja na temat życia i czasu w momencie nowego roku.

Wchodząc w nowy rok człowiek staje w obliczu wielkiej niewiadomej w swoim życiu. Każda chwila jest przejściem od tego, co już znamy, do tego, co jeszcze jest nieznane – od tego, co już było lub jest, co zostało utrwalone na zawsze i czego nikt i nic nie może zmienić – do tego, co dopiero nadejdzie. Nasze życie to nieustanny ciąg takich momentów: „teraz”, kiedy wychodzimy z „było” i wchodzimy w „będzie”, co natychmiast staje się „jest”. I tak przez całe życie. Jednak w momencie przejścia z jednego roku w drugi, uświadamiamy sobie to w szczególny sposób.

Dzielimy czas naszego życia na etapy nazywane latami. Wczoraj zakończyliśmy jakiś etap, a dziś wkraczamy w kolejny, zawsze tajemniczy i nieprzenikniony, co skłania nas do refleksji na temat tego, co już za nami, a co dopiero przed nami. Nasz własny czas liczymy od dnia narodzin, a czas całego świata liczymy od narodzin Jezusa Chrystusa, największego i najlepszego z nas. Jego narodziny wydają się rozpoczynać i podtrzymywać nasze życie, a jednocześnie przypominać, że wszystko, co istnieje, podlega prawu przemijania. On narodził się, umarł, ale zmartwychwstał – jako jeden z nas, ale jednocześnie jako Bóg-Człowiek.

Odnosząc się do koncepcji Boga-Człowieka, Chrześcijaństwo twierdzi, że człowiek żyjący w czasie zmierza ku pełni istnienia, do nieśmiertelności, którą osiągnie poprzez swoje czyny w ramach czasu danemu na ziemi. Ta przekonująca koncepcja daje nowe spojrzenie na wartość czasu, w którym to, co doczesne staje się ponadczasowe. Poprzez swoje czyny, człowiek decyduje o swojej nieśmiertelności, przekraczając granice czasu i związanej z nim przemijalności. Każda chwila nabiera więc nieocenionej wartości, każda praca, obowiązek i dobre uczynki dla innych, a także każdy niewypełniony z naszej winy obowiązek, stanowią niezwykle ważne elementy naszej egzystencji.

Życie to jak długa droga, która ginie gdzieś za horyzontem, lecz każdy krok na tej drodze zbliża nas do celu. Jak dzieci, które matka wyprawia w daleki świat, w którym czekają na nas nowe wyzwania i możliwości. A największą wartością w tej drodze jest czas.

Dodaj komentarz