Żywoty Świętych

Jednym z największych skarbów Kościoła katolickiego jest świętość jego członków. Wśród członków Kościoła katolickiego jest niewielka i szlachetna grupa osób, która wyróżnia się jako przykład świętości i dobroci. Są to ludzie, którzy oddali wszystko z miłości do Boga i bliźniego, zostali doświadczeni w ogniu prześladowań i przez całe życie dokonywali wyborów zgodnych ze świętą wolą Boga. Ci święci mężczyźni i kobiety są kanonizowanymi świętymi katolickimi Kościoła rzymskokatolickiego. Zapraszamy na cykl, pt. „Żywoty Świętych”, w których poznacie fascynujące i niezwykłe historie z życia Świętych