Przymierze z Bogiem

Chciałabym zgłębiać temat, który moim zdaniem jest absolutnie niezbędny dla każdego wierzącego, a konkretnie chodzi o przymierze z Bogiem. W Pierwszym liście Jana 1:1-4 czytamy; „Oznajmiam wam to, co istniało …