Co się dzieje, gdy katolik przyjmuje komunię w stanie grzechu śmiertelnego?

Nie przynosi korzyści duchowych, wręcz przeciwnie, wzmaga poczucie winy.

Święty Paweł mówi, cyt. „kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winnym staje się Ciała i Krwi Pańskiej” 1 Kor. 11:27–29.

Należy pamiętać, że grzech śmiertelny jest tylko wtedy, gdy dotyczy materii poważnej, został popełniony umyślnie i z pełną świadomością. Tak więc grzechy popełnione ze słabości lub pod presją, ale bez pełnego chłodnego namysłu i złej woli, mogą nie być śmiertelne. Chociaż oczywiście lepiej jest regularnie się spowiadać i być rozgrzeszonym, jeśli są jakieś wątpliwości.

Kiedy katolik przyjmuje komunię świętą w stanie grzechu śmiertelnego, uważa się to za sprawę poważną. Kościół naucza, że ​​grzech śmiertelny jest poważną obrazą Boga, powodującą utratę w duszy łaski uświęcającej. Przyjmując komunię w stanie grzechu śmiertelnego, osoba popełnia świętokradztwo, czyli lekceważące traktowanie czegoś świętego.

Kościół zachęca katolików do przyjmowania Eucharystii tylko wtedy, gdy znajdują się w stanie łaski, czyli są wolni od grzechu śmiertelnego. Dzieje się tak dlatego, że przyjmowanie Eucharystii w stanie grzechu śmiertelnego nie przynosi korzyści duchowych zamierzonych przez sakrament. Zamiast tego dalej oddziela jednostkę od Boga i może pogłębić duchowy i moralny stan tejże.

Dlatego ważne jest, aby katolicy, którzy są świadomi bycia w stanie grzechu śmiertelnego, szukali pojednania w sakramencie spowiedzi przed przyjęciem komunii. Spowiedź umożliwia wyznanie grzechów, otrzymanie rozgrzeszenia i przywrócenie relacji z Bogiem i Kościołem.

Oczywiście warto zauważyć, że nasza odpowiedź jest dość krótka i uproszczona. Nauka Kościoła katolickiego na ten temat jest bardziej szczegółowa, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności i sumienie danej osoby.