PRAWO PIERWSZEŃSTWA. Na czym polega?

Jeśli nie chcesz powodować konfliktów lub chcesz je jak najszybciej rozwiązywać, to zastosuj „PRAWO PIERWSZEŃSTWA”,
polegające na tym, że:

 1. Pierwszy przebacz.
 2. Pierwszy wyciągaj rękę do zgody.
 3. Pierwszy się uśmiechnij.
 4. Pierwszy wyrzuć belkę ze swojego oka.
 5. Pierwszy oddaj dobremu Bogu Ojcu wszystkie trudności.
 6. Pierwszy módl się w intencji winowajcy.
 7. Pierwszy powiedz dobre słowo do twojego przeciwnika.
 8. Pierwszy ustąp.
 9. Pierwszy postępuj po Bożemu, a nie koniecznie po twojemu.
 10. Pierwszy zastosuj przykazanie miłości „Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą
  i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego.”

Opracowała Teresa Świderska