Cuda w Nowym Testamencie. Chrystus przeszedł niewidzialny przez tłum w Nazarecie (Łk. 4, 28-30)

W tym cudzie nikt nie zauważa Chrystusa. 

Wszyscy w synagodze byli napełnieni gniewem. Nazarejczycy, rozumiejąc znaczenie jego przemówienia, że błogosławieństwa, którymi gardzą, zostaną ofiarowane i przyjęte przez pogan, byli wściekli do tego stopnia, że zapominając o świętości szabatu, zebrali się wokół Niego z wrzawą. Wypchnęli Go z synagogi i popędzili z Nim ulicami na szczyt wzgórza, na którym zbudowane było ich miasto, aby mogli Go zrzucić na dół.  Tak zmienne są serca niegodziwców!  

Tak niewiele zależy od ich początków miłości!  

Ale On, przechodząc przez nie — prawdopodobnie przez to, że stał się niewidzialny, onieśmielił ich tak, że chociaż widzieli, nie mieli mocy Go dotknąć.