„Nawracajcie się”. Co to znaczy?

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

Słowa te wypowiedział Chrystus na początku swojej publicznej działalności, gdy modlił się na pustyni i gdy odrzucił pokusy szatana.

„Nawracajcie się”. Co to znaczy? Najpierw należy zauważyć, że wezwanie to nie jest skierowane jedynie do wielkich grzeszników, ateistów, ale także do każdego z nas. Każdy z nas może coś zmienić na lepsze.

Jednym z pierwszych elementów owej wewnętrznej przemiany jest zobaczenie swojego grzechu, po prostu przyznanie się do grzechu. Bez takiego przyznania nie ma prawdziwego nawrócenia.

DRUGIM ETAPEM NASZEGO NAWRACANIA SIĘ JEST WYZNANIE GRZECHU. DO GRZECHU TRZEBA  SIĘ  NIE  TYLKO  PRZYZNAĆ,  ALE  TAKŻE  GO  WYZNAĆ,  PO PROSTU – TRZEBA GRZECH Z SIEBIE WYRZUCIĆ. GDY CZŁOWIEK SIĘ CZYMŚ ZATRUJE, LEKARZ USIŁUJE WYDOSTAĆ TRUCIZNĘ Z JEGO ORGANIZMU. GRZECH UZNANY, ALE NIE WYZNANY DALEJ JEST CIĘŻAREM WEWNĘTRZNYM CZŁOWIEKA I ZATRUWA JEGO ŻYCIE DUCHOWE.

Trzecim etapem naszego nawracania jest odwrócenie się od grzechu. W katechizmie nazywa się to mocnym postanowieniem poprawy. Druga część głównego wezwania na okres Wielkiego Postu brzmi: „wierzcie w Ewangelię. Wierzyć w Ewangelię, to nie tylko akceptować Boże Słowo, ale także wypełniać to słowo, czyli   w wierzeniu Ewangelii zawarte jest

Także okazywanie Bogu posłuszeństwa. Odnowienie wiary w Ewangelię można by uważać za główny cel Wielkiego Postu, za najlepszy sposób przygotowania się do Świąt Wielkanocnych.

Ten proces ciągłego nawracania się i ponownego zawierzania Ewangelii może być traktowany jako odnawianie przymierza z Bogiem.

Opracowane na podstawie tekstu ks. Sławomira Marek

Wielkopostne środki nawrócenia: modlitwa, post, jałmużna.

Wielki Post to czas nawrócenia. Najbardziej popularne metody nawrócenia to post, modlitwa i jałmużna. Jaki mają związek z nawróceniem?

Czy wystarczy mniej jeść, więcej się modlić i dawać pieniądze ubogim, aby stać się człowiekiem nawróconym?

  1. Istota grzechu

Aby zrozumieć istotę nawrócenia, należy najpierw zrozumieć istotę grzechu. Źródłem grzechu jest zawsze egoizm – zapatrzenie w siebie. Grzech jest brakiem miłości. Jeśli chcemy mówić o nawróceniu, należy mówić o zwróceniu się od siebie do Boga i do drugiego człowieka. Pomocą w tym służą właśnie modlitwa, post i jałmużna.

2. Modlitwa, czyli zapatrzenie w Boga

Nie chodzi więc o to, aby modlić się więcej, ale aby modlić się „głębiej”.

Nie chodzi o to, żeby mnożyć modlitwy, ale żeby modlitwa prowadziła rzeczywiście do spotkania z Bogiem. Nawrócenie dokonuje się dzięki trwaniu w obecności Boga Ojca, dzięki zapatrzeniu się w oblicze Jezusa ukrzyżowanego, dzięki zasłuchaniu się w słowa, które wypowiada w milczeniu. Modlitwa staje się narzędziem nawrócenia, kiedy staje się rzeczywiście spotkaniem z Bogiem.

3. Jałmużna, czyli zapatrzenie w człowieka

Drugim instrumentem pomocnym w nawróceniu jest jałmużna. Wyzwala nas z egoizmu, bo przesuwa nasze spojrzenie z nas samych na drugiego człowieka. Jałmużna, czyli dar serca, nie z tego, co nam zbywa, ale z tego, co ma dla nas największą wartość, do czego jesteśmy przywiązani pozwala nam wyzwolić się z egoizmu.

4. Post, czyli mądre zapatrzenie w siebie

Post to nie dieta. Dieta skupia nas na ciele, a post na duchu. Post jest ćwiczeniem się w wolności, przez podejmowanie wysiłku woli. Post powinien prowadzić człowieka do jeszcze większego opanowania swoich pragnień. Motywem nie jest jednak autodoskonałość, ale większa dyspozycyjność w szukaniu i realizowaniu woli Bożej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.