Transparentność w obliczu Boga

Wszystko pochodzi od Boga i do niego należy. Wszystkie moce i zwierzchności podlegają Jemu, jako Panu i Zbawicielowi – Królowi Wszechświata. Tego uczy nas Pismo Święte i to pomoże nam zrozumieć ideę dobrych rządów.

Władza tutaj na Ziemi rzekomo należy do ludzi. Możemy zarządzać dobrami, które posiadamy, podejmować decyzje i wyciągać konsekwencje. Ta władza jest w swój sposób niedoskonała. Rządy ludzi odbieramy w sposób pejoratywny. Ludzkie rządy są zdane na błędy. Warunkuje to nasza słabość i skłonność do grzechu. Tej bariery nie jesteśmy w stanie pokonać, ponieważ ta władza należy już tylko do samego Boga.

Na początku zauważyliśmy, że wszystko co mamy zostało nam dane. Zaczynając od podstawowych pojęć jak życie idąc dalej przez zbawienie. Mając tą świadomość jesteśmy w stanie nakierować nasze myślenie i działanie na pewien system wartości. Każde działanie powinno przybliżać nas do Boga i dawać perspektywę życia wiecznego.

Jednak o co chodzi z transparentnością Boga? Samo słowo wydaje się w swoim znaczeniu trudne. Zastosowanie go w życiu z zasady powinno być łatwe, jednak niestety takie nie jest. My, jako ludzie, za bardzo chcemy posiadać. Bóg wręcz przeciwnie, dla niego najistotniejsza jest miłość i dobro. On w swoich działaniach, mimo, że nie oczywistych, jest bardzo konsekwentny i wytrwały. Pogłębiając relację ze Stwórcą uczymy się tego, jak do nas mówi i czego wymaga. Samo Pismo Święte jest wielkim wyrazem transparentności Boga. Cała władza należy do Niego i może wszystko, dlatego Jego rządy są dobre i przynoszą pożytek dla ludzi. Uwydatnia to sam Chrystus, o czym możemy przeczytać w Ewangelii według św. Jana: „zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym”. Przede wszystkim przejrzyste jest dążenie władzy Boskiej. Bóg chce, aby każdy osiągnął życie wieczne. O tym też poświadcza Jezus: „A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym”.

Władza z całą pewnością jest czymś niesamowitym, ponieważ daje możliwości i zaspokaja ludzkie potrzeby. Jednak zupełnie nie o to w tym chodzi. Jej zadaniem jest wprowadzanie dobra i konkretne działanie, które będzie konsekwentnie go broniło. Bóg swoimi działaniami pokazuje nam jak zrozumieć rządzenie i czym się kierować. On w swojej doskonałości dał to wszystko, a my możemy korzystać z Jego mądrości i stawać się coraz doskonalsi.
 

Autor: Wojtek Laskowski 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.