Statua św. Floriana. Głowno, Narożnik domu przy skrzyżowaniu ulic Dworskiej i Łowickiej.

Ulicę Łowicką, która jest starożytnym szlakiem wiodącym z Łowicza przez Głowno na Rawe, przecięła w połowie XIX w. droga dworska łącząca nową siedzibę właściciela dóbr Zabrzeźnia (ówcześnie: Zabrzuśnia za rzeką Brzuśnią) Wincentego Matuszewskiego herbu Topór z kościołem św. Jakuba Apostoła, którego był kolatorem (niespecjalnie hojnym – przyznajmy, zmarł w 1861 r. i pochowany został na cmentarzu w Kobyłce). 


Dwukrotny proboszcz Głowna ks. Władysław Żabczyński (1906-1914) i i (1916-1919) w pierwszym etapie duszpasterzowania w Głownie wykazał się niespożytą energią zakładając szereg organizacji społecznych i kościelnych. W ciągu dwóch lat z ofiar, składek i własnych oszczędności został wybudowany dom ludowy z salą teatralną i sceną na piętrze. Zapewne staraniem księdza Żabczyńskiego we wnęce narożnika domu ludowego umieszczona została figura św. Floriana, patronalna powstałej w tym czasie straży ogniowej i założona przez tego niestrudzonego księdza społecznika. 


W latach 50. figura została strącona na rozkaz władz komunistycznych. Syn człowieka, który to uczynił, uporczywą opiekę nad jedną z kapliczek głowieńskich być może traktował jako dzieło ekspiacyjne. 


W latach 90. z inicjatywy prezes Banku Spółdzielczego w Głównie Czesławy Fortuna, Wojciecha Zuchory i Andrzeja Rucińskiego, została zamówiona nowa figura św. Floriana wykonana przez rzeźbiarza z Antoniewa, Józefa Rachubińskiego. 
Zakup figury św. Floriana sfinansował Bank Spółdzielczy w Głownie z Prezesem Rady Nadzorczej Czesławy Fortuna. Z inicjatywy dynamicznego strażaka i chorążego chorągwi strażackiej – Wojciecha Zuchory zostało rozprowadzonych 200 obrazków z kultyczną postacią św. Floriana, a na odwrocie umieszczono napis: „Pamiątka poświęcenia utworzonej figury św. Floriana w Głownie. Ks. Stanisław Banach Boże Ciało, 14 czerwca 2001r.”


Napis opatrzony był dwiema pieczęciami: parafialną i dziekańską. Natomiast z inicjatywy Prezesa OSP w Głownie z okazji 100-lecia powstania straży, statuę poświęcił po procesji Bożego Ciała i po Mszy św. odprawionej 14 czerwca 2001 r. o godzinie 10:30 proboszcz parafii świętego Jakuba Apostoła w Głownie i dziekan głowieński ks. Stanisław Banach w obecności ks. Sławomira Białkowskiego, wikariusza i prefekta w parafii oraz ks. Juliana Kucińskiego, niegdyś proboszcza i duszpasterza w Osinach, a obecnie rezydenta w parafii świętego Jakuba AP. 


w Głownie, pracownika parafii Marka Kwiatkowskiego w obecności Burmistrza Miasta Głowna Jerzego Kucińskiego, wiceburmistrza Grzegorza Janeczka, sekretarz Miasta Głowna Marianny Romanowicz, gdy Wojewodą łódzkim był Michał Kasiński, starostą Zgierskim był Józef Dziemdziela, a przewodniczącym n.s.z.z. okręgu łódzkiego, Andrzej Krenc. 
Dźwig do poświęcenia statuy, który wyniósł ks. Stanisława Banacha na wysokość piętra i wyżej dostarczył Krzysztof Zieliński, kpt. Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Uroczystość odbyła się przy bardzo dobrej pogodzie, przy licznym udziale parafian, Głowian i gości. 

W kapsule pamięci z okolicznościowym tekstem zamieszczona została modlitwa do św. Floriana:

Św Florianie 
Patronie strażaków
i ludzi ciężkiej pracy, 
w Uroczystość Bożego Ciała
na nowo powierzamy Twojej Opiece
bezpieczeństwo naszych domów 
w mieście Głownie, 
w naszych wioskach i siedzibach. 

Broni nas przed pożarami 
tak w domu, ciała jak i duszy. 
Pomóż Nam iść drogą
Naszego powołania 
a kiedy wypełnią się Nasze dni, 
daj nam spotkać się 
w widzeniu uszczęśliwiającym w niebie. 

Przez Chrystusa, Pana Naszego
Powierzam Tobie:
Parafię, Głowno, Gminę, Straż i Wszystkich dziś obecnych i ich Bliskich.

Ks. Stanisław Banach
Proboszcz parafii św. Jakuba i dziekan głowieński.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.