Głowno Cichorajka, ulica Limanowskiego 11

Murowana i otynkowana kapliczka powstała z prywatnej inicjatywy Stefani Wojcieszek, przejawiającej oryginalne sposoby uczczenia osoby papieża Jana Pawła II. 


Oryginalna forma tej kapliczki być może jest przeniesieniem formy kapliczki zapamiętanej w pejzażu podkrakowskim, gdzie Stefania Wojcieszek realizowała wcześniej życie zakonne. W Szklarskiej Porębie i Świeradowie pracowała z chorymi dziećmi. We wnęce słupowej kapliczki ustawiono figurę Niepokalanej, a także mały krucyfiks. Klamrowo otaczają statuetkę Maryi: u góry – herb Jana Pawła II, u dołu – metalowy medalion z wizerunkiem Papieża. W drugiej strefie niszy widnieją trzy prostokątne fotografie poprzedników Jana Pawła II na tronie papieskim: Pawła VI, Jana XXIII i Jana Pawła I. 
Napis dedykacyjny następującej treści w najwyższej części kapliczki wieńczy całość:


„ W darze Matce Boskiej
 i Jego Świętobliwosci
 Janowi Pawłowi II
 w drugą rocznicę przyjazdu 
do umiłowanej Ojczyzny 
składa serdeczne dzięki 
Lud Boży”


Miasto Głowno 1979 r. 


Cegłę na kapliczkę przekazała Zofia Marczewska, pomagali między innymi; Władysława Zawadzka i Ryszard Gołębiewski. 
Dwuspadowy daszek zwieńczony jest krzyżem. Po śmierci Stefani Wojcieszek kapliczką opiekuje się grupa kobiet: Marianna Gajda, Barbara Piórkowska, Stanisława Kosiorek, Teresa Florczak. O światełka dba ….. Kotyniak. Kilka razy w ciągu roku kwiaty zmienia Anna Żebiałowicz. Przy kapliczce pontyfikatu Jana Pawła II odprawiane były nabożeństwa majowe, różańcowe, odprawiono Mszę św. 


Warto dodać, że na podwórku swojej posesji podjęła w latach dziewięćdziesiątych niedokończoną próbę budowy świetlicy dla młodzieży Cichorajki. 


W drugiej połowie lat 90. do duszpasterskiej opieki nad kapliczką i ruchem modlitewnym oddelegowany został ks. Bogdan Stanisławczyk, wikariusz parafii świętego Jakuba Ap. w Głownie.

Relacja ks. Witold Witold Panek, Rozalia Sobieszek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.