Recenzje książek – „Cuda świętego Józefa”

Szóstą inspirującą książką w cyklu książka na niedzielę jest książka pt. „Cuda świętego Józefa”. Autorem publikacji jest Elżbieta Polak i Katarzyna Pytlarz. Książka została wydana przez Wydawnictwo WAM.

Publikacja składa się z pięćdziesięciu autentycznych świadectw działalności św. Józefa w życiu wielu z nas. Różnorodność uzyskanych łask, m.in. nawrócenia, uzdrowienia, znalezienia małżonka, zakup wymarzonego domu, potwierdza misję św. Józefa jako naszego opiekuna nawet w zwykłych rozterkach życia codziennego. Każde świadectwo niezwykle podnosi na duchu, dodaje optymizmu, ukazuje, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze warto zachować wiarę i zwrócić się o pomoc do Świętego. Świętego, który nas wysłucha, zrozumie i poprowadzi tą właściwą drogą.

Do publikacji dołączone zostały dokumenty papieskie – encyklika Leona XIII Quamquam pluries oraz adhortacja apostolska Jana Pawła II Redemptoris custos przybliżają osobę i misję św. Józefa.

Warto wspomnieć, że Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie i inne. Na całym świecie istnieją ośrodki badawcze prowadzące studia z zakresu tzw. „józefologii”, tj, refleksji teologicznej na temat świętego Józefa. W Polsce, m.in. w Kaliszu, działa Polskie Studium Józefologiczne, a od 1673 roku tamtejsza bazylika kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest narodowym sanktuarium św. Józefa. W 2009 również w Kaliszu miał miejsce X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

Natomiast jako postać biblijna św. Józef jest doskonale oddany woli Bożej. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu, został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażająca się w tym, że Bóg powierzył mu Marię i Jezusa – Syna Bożego pod jego opiekę, w związku z tym Kościół katolicki uważa go za postać wyjątkową, godną kultu i naśladowania.

Według mnie książka jest pięknym świadectwem niezwykłej relacji człowieka ze Świętym, który umacnia w wierze i nadziei, że Pan Bóg nikogo nie zostawia w potrzebie bez pomocy, że w każdej, nawet najbardziej zwyczajnej sprawie, możemy liczyć na wsparcie, prowadzenie i opiekę. Świętym Józef jest „opiekunem”, bowiem potrafi wsłuchać się w głos Boga. Pozwala w pełni prowadzić się Jego woli. Dlatego też jeszcze bardziej troszczy się o powierzone mu osoby. Otacza opieką, prowadzi właściwą drogą, nie pozostawia modlitw bez odpowiedzi.

Modlitwa do Świętego Józefa:
Święty Józefie, w Tobie mamy przykład wielorakich cnót. Pomóż nam, abyśmy umieli Ciebie naśladować i przyjmij nas pod swoją szczególną opiekę. Amen.

Miłej lektury!

Dodaj komentarz